Acte necesare analizei de credit

 • Acte de identitate si stare civila aplicanti
 • Cerere credit completata de toti aplicantii
 • Declaratie persoana expusa politic completata pentru fiecare aplicant
 • Acord Birou Credit si Centrala Riscurilor Bancare completate pentru fiecare aplicant
 • Documente atestand venitul
 • Acte de proprietate pentru imobilul adus in garantie
 • Raport de evaluare pentru imobilul adus in garantie – va fi solicitat si obtinut direct de catre Verida  de la un evaluator autorizat

Acte necesare pentru încheierea contratului de credit

 • Polita de asigurare a imobilului adus in garantie – va fi cesionata in favoarea Verida
 • Certificat energetic – Se recomanda obtinerea unui certificat energetic, emis de auditori autorizati care va informeaza asupra eficientei energetice a imobilului achizitionat.
 • Acte necesare a fi prezentate notarului public in vederea incheierii contractelor de ipoteca si, daca e cazul, a contractului de vanzare- cumparare – SE VOR PREZENTA NOTARULUI IN ORIGINAL:
  • Acte de proprietate (contract de vanzare-cumparare ; contract de donatie; contract de intretinere; autorizatie de construire si proces verbal de receptie; hotarare judecatoreasca etc);
  • Incheiere de intabulare in cartea funciara;
  • Extras de carte funciara pentru autentificare – Extrasul de carte funciara va fi obtinut de catre notar cu maxim 5 zile inainte de incheierea contractelor;
  • Certificat fiscal – din care sa rezulte ca proprietarii imobilului adus in garantie nu au datorii fiscale;
  • Adeverinta de la asociatia de proprietari – din care sa rezulte starea datoriilor aferente imobilului adus in garantie, dupa caz.