Întrebări Frecvente

Dacă sunteți client Verida și aveți nevoie de o sumă suplimentară , este suficient să luați legătura direct cu un consilier Verida prin intermediul CHAT-ului sau să ne contactați la telefon 021 308 33 11.

Rata creditului Verida se achită în contul deschis la Raiffeisen Bank RO83 RZBR 0000 0600 1594 8415;

Prin completarea formularului de Modificare adresă corespondență, semnarea acestuia și transmiterea pe adresa de email contact@verida.ro, aceasta va fi modificată imediat.

Verida, pe langă activitatea principală de acordare de credite imobiliare, desfăsoară și activitatea de bancassurance, care presupune intermedierea produselor de asigurare complementare produselor sale de creditare. Astfel, vă putem facilita achitarea și încheierea polițelor de asigurare, persoană de contact:

Stefania Piperea

Agent asigurări

Telefon: 021 302 38 00

Mobil: 0731 020 925

Email: stefania.piperea@verida.ro

Vă recomandăm să încheiați polița de asigurare doar la societățile autorizate, cum ar fi:

 • GENERALI ASIGURARI

Dacă aveți o daună în imobil ( Inundație de la vecini, o țeavă din apartament s-a spart), trebuie să contactați un inspector de la societatea de asigurări la care ați încheiat polița de asigurare.

Datele de contact le aveți atât în cuprinsul contractului încheiat cu societatea de asigurări cât și pe site-ul acestora.

După ce se va face inspecția imobilului, se va stabili cuantumul daunei, care va fi virat în contul dumneavoastră.

În funcție de solicitarea dumneavoastră, completați și semnați formularul specific și îl trimiteți către departamentul de relații clienți, pe adresa de e-mail contact@verida.ro .

 • Taxele aferente serviciilor suplimentare solicitate se încadrează într-un maxim de 600 lei. Se aplică discount în funcție de solicitarea dumneavoastră.

Este necesară completarea formularului pentru plată anticipată și transmiterea acestuia la Verida prin poștă, fax sau email..

În urma plății anticipate veți putea opta între diminuarea ratei lunare sau diminuarea perioadei de creditare.

În vederea procesării cererii de rambursare anticipată este necesar ca suma pe care intenționați să o rambursați să fie depozitată în contul Verida.

Ulterior primirii cererii de plată anticipată, se va transmite un plan de rambursare pe e-mail.

Pentru a vinde imobilul, întrucât acesta este ipotecat către Verida, veți avea nevoie de acordul nostru în scris.

În cazul în care cumpărătorul achita pretul imobilului cu plata numerar, dumneavoastră veți completa formularul de solicitare a acordului de vânzare cât și cel pentru lichidare a creditului. Eliberarea adeverinței de lichidare se face în max. 5 zile calendaristice de la lichidarea creditului.

În cazul în care cumpărătorul contractează un credit de la o altă bancă pentru achitarea prețului vom avea nevoie de o adresă din partea băncii respective.

După achitarea integrală a soldului creditului de către cumpărător, vă vom elibera o adresă de lichidare a creditului, una de renunțare la cesiunea poliței în favoarea Verida și vom proceda la radierea ipotecii Verida din Cartea Funciară.

În cazul în care creditul Verida a fost lichidat, vom începe procesul de radiere a ipotecii Verida din Cartea Funciară și se va desfasura după cum urmează:

 • Biroul Notarial Public agreat Verida, va înainta către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară o cerere de eliberare a Extraselor de Informare;
 • După eliberarea Extrasului de Informare , Verida va emite declarația de radiere a ipotecii în format autentic în prezența unui notar public;
 • Ulterior, notarul public va depune la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară documenția privind radierea ipotecii.

Pentru orice informație sau solicitare puteți discuta cu un consilier din departamentul de relații clienți la numărul de telefon 021 308 33 11 sau pe adresa de e-mail contact@verida.ro .

Stimate petent,

Subscrisa, Societatea „Verida Credit IFN” – S.A. cu sediul social în București, strada Constantin Noica, Nr. 159, Sector 6, telefon: 021.308.33.11, fax: 021.302.38.10, email: contact@verida.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3565/2008, având cod unic de înregistrare 23388565, înregistrată la Banca Națională a României în Registrul general sub nr. RG-PJR-41—110229/2008, precum și în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-110071/09.05.2012, având capital social 19.876.801,60 Lei și cont bancar IBAN RO 86 RZBR 0000 0600 1068 0679 deschis la Raiffeisen Bank, vă aducem la cunoștință următoarele informații relevante privind Politica de reclamații a Societății:

 • Orice reclamație se depune în scris, fie la adresa sediului social al societății, respectiv strada Constantin Noica, Nr. 159, Sector 6, București, prin scrisoare cu confirmare de primire, fie la adresa de e-mail contact@verida.ro.
 • Reclamația va fi adresată către Biroul de Relații Clienți, în atenția Persoanei Responsabile cu Administrarea Reclamațiilor și va cuprinde următoarele informații: (i) datele de identificare ale petentului (nume, prenume, adresă, telefon, email); (ii) calitatea petentului în raport cu Societatea (ex: debitor, codebitor, fideiusor in Contractul de credit nr. ....; client respins etc.); (iii) descrierea situației ce face obiectul reclamației; (iv) dovezile pe care se întemeiază reclamația.
 • Termenul maximal de soluționare a reclamației este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia în evidențele Societății. În situația în care răspunsul nu poate fi furnizat în termenul respectiv, veți fi informat cu privire la: (i) cauzele întârzierii; (ii) termenul probabil în care va fi finalizată analizarea reclamației. La cerere, veți primi o informare cu privire la stadiul de soluționare a reclamației.
 • În situația în care nu veți fi mulțumit de răspunsul furnizat, aveți dreptul să vă adresați: (i) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, telefon 0219551, e-mail: cabinet@anpc.ro; (ii) Centrului de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar-bancar, cu sediul în strada Sevastopol nr. 24, et. 2, sector 1, București, telefon 021.9414, e-mail: office@csalb.ro; sau (iii) instanțele judecătorești competente.
 • Luni - Vineri 09.00 - 17.00

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale din acest formular pentru a fi contactat(ă).

  Prin bifarea acestei căsuțe, vă exprimați acordul în mod expres ca Verida Credit IFN SA să prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal completate în formular (respectiv, nume, prenume, numărul de telefon si adresa de e-mail, Județul în care locuiți), direct sau prin intermediul ofițerilor de credit ai Verida Credit IFN SA, in scopul contactării dumneavoastra pentru a va oferi informațiile necesare.

  Refuzul (nebifarea)duce la imposibilitatea contactării dumneavoastră.

  Pentru mai multe informații despre cum sunt stocate și folosite datele si drepturile tale te rugam sa accesezi Informare GDPR Verida

  [recaptcha size:compact]