Verida Credit IFN S.A. este înscrisă in registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal cu nr. 9259 şi realizează o prelucrare adecvată a datelor cu caracter personal cu respectarea prevederilor legii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul realizării obiectului de activitate. 

Pentru orice sesizări cu privire la prelucrări de date cu caracter personal vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro