Informare standard privind Politica de reclamații

 

 

Stimate petent,

Subscrisa, Societatea „Verida Credit IFN” – S.A. cu sediul social în București, strada C.A.ROSETTI, nr.17, sector 2, cod poștal 020011, telefon: 021.308.33.11, fax: 021.302.38.10, email: contact@verida.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3565/2008, având cod unic de înregistrare 23388565, înregistrată la Banca Națională a României în Registrul general sub nr. RG-PJR-41—110229/2008, precum și în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-110071/09.05.2012, având capital social 19.876.801,60 Lei și cont bancar IBAN RO 86 RZBR 0000 0600 1068 0679 deschis la Raiffeisen Bank, vă aducem la cunoștință următoarele informații relevante privind Politica de reclamații a Societății:

  • Orice reclamație se depune în scris, fie la adresa sediului social al societății, respectiv Bulevardul Lascăr Catargiu nr.17, Sector 1, București, cod poștal 010662, prin scrisoare cu confirmare de primire, fie la adresa de e-mail contact@verida.ro.
  • Reclamația va fi adresată către Biroul de Relații Clienți, în atenția Persoanei Responsabile cu Administrarea Reclamațiilor și va cuprinde următoarele informații: (i) datele de identificare ale petentului (nume, prenume, adresă, telefon, email); (ii) calitatea petentului în raport cu Societatea (ex: debitor, codebitor, fideiusor in Contractul de credit nr. ....; client respins etc.); (iii) descrierea situației ce face obiectul reclamației; (iv) dovezile pe care se întemeiază reclamația.
  • Termenul maximal de soluționare a reclamației este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia în evidențele Societății. În situația în care răspunsul nu poate fi furnizat în termenul respectiv, veți fi informat cu privire la: (i) cauzele întârzierii; (ii) termenul probabil în care va fi finalizată analizarea reclamației. La cerere, veți primi o informare cu privire la stadiul de soluționare a reclamației.
  • În situația în care nu veți fi mulțumit de răspunsul furnizat, aveți dreptul să vă adresați: (i) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, telefon 0219551, e-mail: cabinet@anpc.ro; (ii) Centrului de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar-bancar, cu sediul în strada Sevastopol nr. 24, et. 2, sector 1, București, telefon 021.9414, e-mail: office@csalb.ro; sau (iii) instanțele judecătorești competente.